رد کردن لینک ها

اشتراک در :

برنامه مجازی ترم پاییز

آموزش مجازی بازیگری
بازیگری کودک و نوجوان

برنامه جدید دوره های مجازی
مدرسه سینما تئاتر هنرهفتم
تخصصی کودک و نوجوان

در گروه های سنی مختلف

ظرفیت محدود ۸ نفر در کلاس های نوجوانان و ۵ نفر در کلاس های کودکان و خردسالان.

هر کلاس ۱۰ جلسه آموزشی. شهریه کلاس های نوجوانان ۵۰۰ هزار تومان. و کلاس های خردسالان و کودکان ۴۰۰ تومان می باشد.

شروع کلاس ها: آبان ماه

به گفتگو بپیوندید