رد کردن لینک ها

اشتراک گذاری

بازی‌های نمایشی

مدرس

الکا هدایت

در دوره‌ بازی‌های نمایشی، کودکان از دریچه نمایش به دنیای بازی، تخیل و خلاقیت وارد می‌شوند و به واسطه این بازی‌ها از طرفی قوه تخیل و خلاقیت خود را به صورتی غیر مستقیم پرورش می‌دهند و از طرفی دیگر احساسات خود را باز می‌شناسند و با نحوه بیان عاطفی آشنا می‌شوند و در کنارش مهارت‌های کلامی عاطفی و جسمانی و اجتماعی خود را باز به صورتی غیر مستقیم تقویت می‌کنند.

در واقع در این دوره، بازی‌های نمایشی به مثابه ابزاری برای درک دریافتی عمیق‌تر و دقیق‌تر از جهان پیرامون مورد استفاده قرار می‌گیرند و به واسطه آن کودکان حواس پنج گانه خود را نیز باز می‌شناسند.

در آخر می‌توان دنیای نمایش را همچون مدلی کوچک از جامعه پنداشت که کودکان با بازی کردن در آن زندگی خلاق اجتماعی و گروهی را فرا می‌گیرند.

به گفتگو بپیوندید