رد کردن لینک ها

اشتراک در :

بزرگداشت بهرام بیضایی و اکبر رادی

تبریکی برای تولد بهرام بیضایی و یادی از اکبر رادی در پنجم دی ماه

توسط هنرجویان مدرسه سینما تئاتر هنرهفتم مهدی حبیبی- پادمیرا خودرنگ- داوین جنانی- صدرا سلطانیان- روژین حدادی- نوش آفرین هانی

به گفتگو بپیوندید