رد کردن لینک ها

اشتراک در :

نمایش «جک و لوبیای سحرآمیز»

به نویسندگی و گارگردانی گرامی بهاره میرزاپور

و با بازی هنرجویان کودک مدرسه سینما و تئاتر هنر هفتم

سپینود بختیاری
النا برات زاده
سپنتا چگینی
فاطمه حیدرهانی
سپهر رسولی
النا شاهوران
آرش قائمی
آیلین کریمی
ایلیا مشرقی

اجرا شده درپلاتو نمایش هنرهفتم

نمایش کودک
نمایش موزیکال
بازیگران کودک
بازیگر کودک