رد کردن لینک ها

اشتراک در :

پروژه ریاضی تئاتر

کسب رتبه اول پروژه “آموزش ریاضی از طریق اجرای تئاتر” در سومین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایه وزارت آموزش و پرورش

16 اسفند ماه/ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

به همت تیم پژوهشی متشکل از:

طاهره صرفی- ایده پرداز و مدیر گروه پژوهشی پروژه ریاضی تئاتر-مدیر مدرسه سینما و تئاتر هنر هفتم

عرفان خطیب زاده-کارشناسی تئاتر دانشگاه تهران- نماینده ایران در اسیتژ (سازمان جهانی تاتر کودک و نوجوان)

ژاله صرفی- معلم نمونه استانی سال 88-کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

غزاله صرفی- کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران- هنرآموز تئاتر