رد کردن لینک ها

اشتراک در :

ریاضی تئاتر

کلاس‌های ریاضی تئاتر در دپارتمان ریاضی تئاتر مدرسه سینما و تئاتر هنر هفتم
توسط اساتید گروهی: ریاضی، تئاتر و تکنولوژی آموزشی
و برگزیده همایش آموزش‌وپرورش در اسفندماه ۱۳۹۶
ویژه پایه اول تا ششم دبستان ( هر مقطع تحصیلی به‌صورت مجزا) و گروه پیش از دبستان

فهم عمیق، ماندگار و شیرین ریاضیات از طریق اجرای تئاتر در دوره آموزشی (ریاضی تئاتر)، هنرجویان با مشارکت فعال و گروهی خود و هدایت و راهنمایی اساتید ریاضی و تئاتر فرصت طراحی و تولید حل مسائل و انجام محاسبات ریاضی را از طریق نمایش، تئاتر و بازی پیدا می‌کنند. هنر تئاتر در آموزش ریاضی با بهره‌مندی از هوش کلامی‌و حرکتی علاوه بر ایجاد نشاط و انگیزه برای یادگیری و افزایش اعتمادبه‌نفس و کمک به حل اختلالات یادگیری، موجب پرورش ذهن در کسب توانایی تجزیه‌وتحلیل موقعیت‌ها و یافتن مفاهیم ریاضی می‌شود. فردی که از طریق نمایش، ریاضی را فرامی‌گیرد مهارت تفکر کردن را می‌آموزد و پیوندهای مفهومی‌مهارتی میان ایده‌های ریاضی را شناسایی می‌کند. همچنین قدرت تجزیه‌وتحلیل ارتباطات مفهومی‌بین مفاهیم ریاضی و غیر ریاضی را کسب می‌نماید.

هر عمل حساب شده‌ای در زندگی، نیاز به ریاضیات دارد

اشتباه نکنید! درس ریاضــی تنها چند فرمول و قاعده نیست که بعدا هم هیچ کاربردی در زندگی روزمره دانش‌آموزان نداشته باشد بلکه ریاضی، روشی برای زنــدگی بهتــر است.

محققان معتقدند کودکان ذاتا ریــاضی‌دان هستند و ریــاضی را می‌فهمنــد. آنان در دنیای بازی‌های رنگارنگ، مدام با منــطق ریاضی سر و کار دارند ولی با گذشت زمان و نداشتن تسلـط کافی بر موضــوعات ریاضی، کودکان دچار سردرگمی در ریاضیات می‌شوند.

 اما در کلاس «ریـــاضی تئـــاتر»، یادگیری عمیق در فضایی شاد و دلنشین بدون اضطراب اتفاق می‌افتد. بچه‌ها در تعامـــل با هم مسائــل ریاضی را حل می‌کنند و به تفکــر تحلیــلی، شناســـایی مسئله و آزمــودن فرضیات دست می‌یابند.

ریاضیات درست فهمیدن صورت مساله و درست فکر کردن برای رسیدن به جواب است. آموزش ریاضی از طریق تئـاتر به کودک فرصت می‌دهد تا در یک موقعیت واقعی و درگیرنمودن حواس از طریق اجرای نمایش و با مشارکت دوستان، با ابتـــکار و خلاقیـــت، مسئله را عمیقا بفهمد، درست فکر کند به گونه‌ای که در حافظه دراز مدت کودک جای گیرد و خود، راه حل‌های مختلف را کشـــف نماید.

اگر آموزش ریاضی به شکل درستی رخ دهد، ذهن و خلاقیت دانش آموزان رشد خواهد کرد. همین امر توانایی آنان را در حل مسایل بالا می‌برد و به آنان قدرت تحلیل می‌دهد. دانش آموزانی که تفکر آنان رشد پیدا کرده و قدرت تجزیه و تحلیل مسایل را به دست آورده‌اند و تحلیل موضوعات برایشان به عادت تبدیل شده است، تمام این مهارت‌ها را در زندگی رومزه خود به کار خواهند بست و می‌توانند در برخورد با مسایل زندگی، با تجزیه و تحلیل وضعیت موجود، به راه حل‌های بهتری دست پیدا کنند.

https://www.isna.ir/news/96121609008/%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF