رد کردن لینک ها

اشتراک گذاری

زبان بدن و حرکت

دوره مقدماتی: شامل ۴ ترم- هر ترم ۱۲ هفته، ۳ ماه، ۱۸ ساعت

این دوره در طرح درس بازیگری تعریف شده و هنرجویان بازیگری الزاما آن را سپری خواهند کرد.

در این دوره عناوینی چون: زبان بدن، ریتم شناسی، هوش حرکتی، هماهنگی بدن با موسیقی، مبانی تئاتر فیزیکال و… آموزش داده می شود.

دوره تخصصی آموزشی فولکلور و …
کارگاه های اجرایی تئاتر فیزیکال