رد کردن لینک ها

اشتراک در :

زبان بدن و حرکت

دوره مقدماتی: شامل 4 ترم- هر ترم 12 هفته، 3 ماه، 18 ساعت

این دوره در طرح درس بازیگری تعریف شده و هنرجویان بازیگری الزاما آن را سپری خواهند کرد.

در این دوره عناوینی چون: زبان بدن، ریتم شناسی، هوش حرکتی، هماهنگی بدن با موسیقی، مبانی تئاتر فیزیکال و… آموزش داده می شود.

دوره تخصصی آموزشی فولکلور و …
کارگاه های اجرایی تئاتر فیزیکال