رد کردن لینک ها

اشتراک در :

نمایش عروسکی

ترم یک، مقدمه شناخت نمایش عروسکی و ظرفیت‌های آن است و شامل دوره های آموزشی

  • ساخت عروسک
  • عروسک‌گردانی
  • صداپیشگی

می‌شود.

در ترم‌های بعدی هنرجو با توجه به شناخت علاقه‌مندی می‌تواند هر رشته را به صورت تخصصی ادامه دهد. خروجی این دوره در آغاز به صورت ساخت قطعات عروسکی تصویری است و پس از اتمام کامل دوره، اجرای تئاتر عروسکی خواهد بود.