رد کردن لینک ها

اشتراک در :

نویسندگی

در سه قالب:

داستان نویسی، نمایشنامه نویسی و فیلم نامه نویسی
هر عنوان شامل ترم مقدماتی: ۲۴ هفته، ۶ ماه، ۳۶ ساعت
و کارگاه‌های خروجی کتاب که توسط انتشارات هنر هفتم به چاپ می‌رسد: ۲۴ هفته، ۶ ماه، ۳۶ ساعت