رد کردن لینک ها

اشتراک در :

کارگاه تولید کتاب قصه گویی و تصویرگری خلاق

هر ترم، 12 هفته، 3 ماه، 18 ساعت

در این کارگاه هر یک از هنرجویان با بهره گیری از قدرت تخیل و خلاقیت خود و با توجه به تجربه های زیستی خود درباره ی موضوعاتی مشخص، داستان هایی را خلق می کنند و متناسب با داستان خلق شده تصاویری را برای آن تصویرگری می کنند و در نهایت خروجی آن به صورت کتاب منتشر خواهد شد.

همچنین در ترم‌های پیشرفته‌تر که منجر به خلق کتاب‌های حرفه‌ای‌تر می‌شود، این کتاب‌ها توسط انتشارات هنر هفتم ( با شابک) به چاپ خواهد رسید.

در گروه‌های سنی 4 تا 7 و 7 تا 11 سال