رد کردن لینک ها

اشتراک در :

کارگردانی

دوره مقدماتی

شامل ۳ ترم- هر ترم ۱۲ هفته، ۳ ماه، ۱۸ ساعت
این دوره در طرح درس بازیگری تعریف شده و هنرجویان در بازیگری پیشرفته آن را سپری خواهند کرد.

دوره تخصصی( این دوره ویژه هنرجویان ۱۴ تا ۱۹ سال می‌باشد)

شامل ۴ ترم- هر ترم ۱۲ هفته، ۳ ماه، ۱۸ ساعت
تئوری کارگردانی، تحلیل متن، بازیگردانی، طراحی نور و صحنه